fbpx
Blog

Međunarodni dan starijih osoba: Prava, izazovi i doprinos društvu

međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba, koji se obilježava svake godine 1. listopada, predstavlja priliku za refleksiju o ulozi starijih osoba u
društvu i promicanje njihovih prava i dostojanstva. Starenje stanovništva postaje sve značajniji globalni trend, s brojnim izazovima i prilikama za društvo, gospodarstvo i politiku.

Međunarodni dan starijih osoba utemeljen je na rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih naroda donesenoj 14. prosinca 1990. godine. Ovom rezolucijom, UN je službeno proglasio 1. listopada kao Međunarodni dan starijih osoba. Sama rezolucija nastala je kao odgovor na rastući broj starijih osoba u svijetu i potrebu za posebnim fokusom na njihove potrebe i prava.

Svrha Međunarodnog dana starijih osoba je višestruka:

1. Promocija prava starijih osoba: Ovaj dan naglašava važnost prava starijih osoba na dostojanstvo, zdravlje, obrazovanje, sudjelovanje u društvu i zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja.

2. Podizanje svijesti o starenju stanovništva: Starenje stanovništva postaje globalni izazov, s posljedicama na gospodarstvo, socijalne sustave i politiku. Međunarodni dan starijih osoba potiče razgovor o ovom važnom pitanju i potrebi za prilagodbom društva na promjene u dobnoj strukturi.

3. Poticanje aktivnog sudjelovanja starijih osoba: Starije osobe imaju bogato iskustvo i znanje koje mogu pružiti društvu. Ovaj dan promiče njihovo aktivno sudjelovanje u različitim aspektima života, uključujući radnu snagu, volontiranje i društveni angažman.

 

Rastući broj starijih osoba

Prema podacima Ujedinjenih naroda, broj osoba starijih od 60 godina nadmašio je broj djece mlađe od 5 godina u 2020. godini, a prema prognozama, očekuje se da će se broj starijih osoba udvostručiti do 2050. godine. Štoviše, oko 80% starijih osoba živjeti će u zemljama niskog i srednjeg prihoda. Hrvatska nije iznimka u ovom trendu, s rastućim udjelom starijeg stanovništva u svojoj populaciji. Prema posljednjem popisu stanovništva, oko 30% stanovnika Hrvatske spada u skupinu osoba starijih od 60 godina.

 

Promjene u svijetu koje utječu na starije osobe

Brzina promjena u svijetu, uključujući tehnološke, društvene i ekonomske promjene, često je teško dostižna i za mlađu generaciju. Starije osobe suočavaju se s izazovima koji uključuju prilagodbu na nove tehnologije, promjene u načinu života, i često se osjećaju isključenima iz digitalnog svijeta. Osim toga, ekonomske promjene mogu utjecati na njihovu financijsku sigurnost i mirovinu.
Svake godine, Međunarodni dan starijih osoba fokusira se na određenu temu koja se odnosi na izazove ili prilike s kojima se starije osobe suočavaju. Evo nekoliko primjera tema koje su bile obrađene:

1. “Digitalna inkluzija starijih osoba” – Ova tema istaknula je važnost osiguranja da starije osobe imaju pristup digitalnim tehnologijama kako bi ostali povezani s obitelji, prijateljima i društvom u cjelini.

2. “Zdravlje starijih osoba” – Ova tema naglasila je potrebu za pravilnom zdravstvenom skrbi i prevencijom bolesti kod starijih osoba.

3. “Dostojanstvo i briga za starije osobe” – Ova tema istraživala je pitanja brige i skrbi za starije osobe, uključujući institucionalnu skrb, kućnu njegu i dostojanstveni tretman.

4. “Solidarnost i međugeneracijska pravda” – Ova tema poticala je suradnju između različitih generacija i promicala pravdu među generacijama.

Prava starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba naglašava prava starijih osoba, koja uključuju:

 

1. Pravo na dostojanstvo: Starije osobe zaslužuju poštovanje i tretman s dostojanstvom, bez obzira na njihovu dob.

2. Pravo na zdravlje: Starije osobe imaju pravo na pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i informacijama o zdravlju.

3. Pravo na obrazovanje: Nikada nije kasno za učenje, a starije osobe trebaju imati pristup obrazovnim resursima i programima.

4. Pravo na sudjelovanje u društvu: Starije osobe trebaju biti aktivni članovi društva s mogućnostima za sudjelovanje u zajednici i donošenje odluka koje ih se tiču.

5. Pravo na zaštitu od zlostavljanja i diskriminacije: Diskriminacija i zlostavljanje starijih osoba su neprihvatljivi i trebaju biti suzbijeni.

Doprinos starijih osoba društvu

Starije osobe često donose bogato iskustvo, znanje i mudrost koja može imati značajan doprinos društvu. Njihov doprinos može biti vidljiv u mnogim aspektima:

1. Volontiranje: Starije osobe često se uključuju u volonterski rad, pružajući podršku mlađim generacijama i zajednici.

2. Iskustvo na radnom mjestu: Neki stariji ljudi ostaju aktivni na radnom mjestu i dijele svoje iskustvo i znanje s kolegama.

3. Čuvanje unuka: Mnoge starije osobe igraju ključnu ulogu u čuvanju svojih unuka, omogućujući roditeljima raditi.

4. Društveni angažman: Starije osobe sudjeluju u različitim društvenim organizacijama, klubovima i aktivnostima koje obogaćuju zajednicu.

 

Borba protiv predrasuda

Starije osobe često se suočavaju s predrasudama temeljenim na njihovoj dobi, poznatim kao “ageizam”. Prema istraživanju provedenom u mnogim zemljama, predrasude prema starijim osobama su česte, što može dovesti do diskriminacije i zanemarivanja njihovih potreba. Važno je poduzeti korake kako bi se smanjile predrasude i osigurala pravedna i podržavajuća sredina za starije osobe.

Međunarodni dan starijih osoba prilika je za promicanje prava, dostojanstva i doprinosa starijih osoba društvu. Starenje stanovništva donosi izazove, ali i prilike za bolje razumijevanje i iskorištavanje potencijala starijih osoba. Kroz obilježavanje ovog dana i promicanje važnosti starijih osoba, možemo zajedno raditi na stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva za sve generacije.

Tražite li adekvatan, siguran i ugodan dom za starije?